Sản phẩm

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

SẢN PHẨM MỚI

BÌNH ỐNG HÚT 700 ML

Kích thước: 10,9x10,5x22 cm

Xem chi tiết

CAFE 750ML

Kích thước: 13,5x10,5x18 cm

Xem chi tiết

BÌNH ĐÁ 9L KHÓA

Kích thước: 29,4x26,8x30,1 cm

Xem chi tiết

RỔ CẢI BI 4T

Kích thước: 40x37,8x13cm

Xem chi tiết

HỘP THỰC PHẨM HAPPI LOCK

HỘP HAPPILOCK H310

Kích thước: 19x12,5x4,5cm

Xem chi tiết

HỘP HAPPILOCK H430

Kích thước: 27,6x18,5x8,6cm

Xem chi tiết

HỘP HAPPILOCK H420

Kích thước: 22,9x15,2x7,5cm

Xem chi tiết

HỘP H210

Kích thước: 11,8x11,8x7,2cm

Xem chi tiết

HỘP HAPPI LOCK L202

Kích thước: 10,5x8,5x8.3cm

Xem chi tiết

HỘP T602

Kích thước: 12x12x17,8cm

Xem chi tiết

HỘP THỰC PHẨM

HỘP NÚT LỚN

Kích thước: 26x16x9 cm

Xem chi tiết

HỘP NÚT TRUNG

Kích thước: 22,5x14,5x7 cm

Xem chi tiết

HỘP NÚT NHỎ

Kích thước: 18,5x12,5x5,5 cm

Xem chi tiết

HỘP QUAI LỚN

Kích thước: 25,7x17,8x8,3cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU NHỎ

Kích thước: 20x10,8x6cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU TRUNG

Kích thước: 24x14x7.2cm

Xem chi tiết

RỔ - BỘ THAU RỔ

RỔ CẢI BI 3T2

Kích thước: 32x30x10,3cm

Xem chi tiết

RỔ

Kích thước: 25,3x23x8,4cm

Xem chi tiết

RỔ VUÔNG MÂY

Kích thước: 25x25x6,2cm

Xem chi tiết

RỔ LỤC GIÁC

Kích thước: 34,5x32x11,2cm

Xem chi tiết

RỔ BẦU

Kích thước: 21,8x21,8x8,8cm

Xem chi tiết

RỔ BẦU BI 3T2

Kích thước: 31,3x29,3x11cm

Xem chi tiết

XÔ NHỰA

XÔ TRƠN 20L

Kích thước: 37x34,7x33,2cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 18L

Kích thước: 36,2x33,9x32cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 16L

Kích thước: 34,6x32,5x31cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 14L

Kích thước: 33,6x31,3x28,8cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 12L

Kích thước: 30,5x28,6x26,3cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 10L

Kích thước: 28,7x27,3x24,3cm

Xem chi tiết

BÀN - GHẾ NHỰA

GHẾ DỰA EO

Kích thước: 49,5x42x84 cm

Xem chi tiết

GHẾ CAO BÔNG NƠ

Kích thước: 35,9x35,9x45,7cm

Xem chi tiết

GHẾ TAI THỎ

Kích thước: 27,5x27x38,3cm

Xem chi tiết

GHẾ MINI BÔNG

Kích thước: 25,2x17,5x14,7cm

Xem chi tiết

GHẾ LÙN KIỂU

Kích thước: 28,2x28,2x26cm

Xem chi tiết

GHẾ LÙN CŨ

Kích thước: 29,8x29,8x26,2cm

Xem chi tiết

KỆ NHỰA

KỆ TREO TƯỜNG

Kích thước: 59,8X19X13cm

Xem chi tiết

KỆ SỌC TRUNG 4 TẦNG

Kích thước: 50x5x35,5x87,5cm

Xem chi tiết

KỆ SỌC TRUNG 3 TẦNG

Kích thước: 50,5x35,5x64cm

Xem chi tiết

KỆ SỌC TRUNG 2 TẦNG

Kích thước: 50,5x35,5x40cm

Xem chi tiết

KỆ SỌC NHỎ 4 TẦNG

Kích thước: 44x30x81,5cm

Xem chi tiết

KỆ SỌC NHỎ 3 TẦNG

Kích thước: 44x30x59,5cm

Xem chi tiết

GIỎ NHỰA

GIỎ RÁC TRÒN

Kích thước: 26x26X26,5cm

Xem chi tiết

GIỎ 2 QUAI BI NHỎ

Kích thước: 38,2x35,2x34,5cm

Xem chi tiết

GIỎ 2 QUAI BI LỚN

Kích thước: 44x41,3x39cm

Xem chi tiết

GIỎ 2 QUAI THÁI

Kích thước: 41,5x41,5x32,2cm

Xem chi tiết

GIỎ 2 QUAI THÁI LỚN

Kích thước: 36,5x36,5x28,2cm

Xem chi tiết

GIỎ 2 QUAI THÁI ĐẠI

Kích thước: 41,5x41,5x32cm

Xem chi tiết

BÌNH - CA - TÁCH

BÌNH ỐNG HÚT 500 ML

Kích thước: 11x10,6x18,7 cm

Xem chi tiết

CAFE 1000ML

Kích thước: 14x11x20 cm

Xem chi tiết

CAFE 500ML

Kích thước: 12x9,5x16 cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 TẦNG

Kích thước: 12,5x9,5x6,5cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 MÀU NHỎ

Kích thước:11x8,8x8,5cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 MÀU LỚN

Kích thước: 13,2x9,4x7,8cm

Xem chi tiết

THAU NHỰA

THAU SỌC 6T

Kích thước:58,5x58,5x19,5cm

Xem chi tiết

THAU SỌC 5T5

Kích thước: 53,5x53,5x17,5cm

Xem chi tiết

THAU SỌC 5T

Kích thước: 49,5x49,5x16,5cm

Xem chi tiết

THAU SỌC 3T6

Kích thước: 35,5x35,5x11,8cm

Xem chi tiết

THAU SÂU 5T

Kích thước: 49,5x49,5x16,5 cm

Xem chi tiết

THAU SÂU 4T5

Kích thước: 44,5x44,5x15 cm

Xem chi tiết

ĐĨA NHỰA

ĐĨA TRÁI CÂY TIM

 Kích thước: 32x32x7,5cm

Xem chi tiết

ĐĨA TRÁI CÂY HOA

Kích thước:  32x32x7,5cm

Xem chi tiết

ĐĨA 2 LỚP

Kích thước: 22,5x22,5x2,8cm

Xem chi tiết

LY- CHÉN - TÔ NHỰA 2 MÀU

THỚT TÁO

Kích thước: 27,5x25,5x0,9cm

Xem chi tiết

THỚT ĐÀO

Kích thước: 26x25,5x0,9cm

Xem chi tiết

THỚT CAM

Kích thước: 29,5x24,5x0,9cm

Xem chi tiết

CHÉN 2 MÀU

Kích thước: 11,5x11,5x6cm

Xem chi tiết

TÔ 2 MÀU

 Kích thước: 15,3x15,3x7,3cm

Xem chi tiết

LY ỐNG HÚT NHỎ

Kích thước: 9,8x9,8x20cm

Xem chi tiết

THÙNG NHỰA

THÙNG VUÔNG CAO CẤP

Kích thước: 31x22,8x24cm

Xem chi tiết

THÙNG NGÔI SAO NHỎ

Kích thước: 42,1x30x10cm

Xem chi tiết

THÙNG NGÔI SAO LỚN

Kích thước: 42x30x22,7cm

Xem chi tiết

THÙNG LIFAN

Kích thước: 53x36,7x31cm

Xem chi tiết

THÙNG TRÒN 10L

Kích thước: 27,8x26,8x23cm

Xem chi tiết

THÙNG 50L

Kích thước: 45x43x46,7cm

Xem chi tiết

MÂM - ÚP LY - GÁO NƯỚC

MÂM VUÔNG NHỎ

Kích thước: 22x20,6x2,4cm

Xem chi tiết

MÂM SỌC

Kích thước: 46x34,3x3,7cm

Xem chi tiết

MÂM PP

Kích thước: 41x30x1,8cm

Xem chi tiết

MÂM NHỎ

Kích thước: 28,8x20,5x4cm

Xem chi tiết

MÂM LỚN

Kích thước: 35,7x26,5x4cm

Xem chi tiết

MÂM 5T

Kích thước: 48,6x48,6x5cm

Xem chi tiết

THỐ - HỘP CƠM

HỘP CƠM 2 TẦNG

Kích thước: 20x13x8,7cm

Xem chi tiết

THỐ VUÔNG NHỎ

Kích thước: 16.7x14.8x8.5 cm

Xem chi tiết

THỐ VUÔNG TRUNG

Kích thước: 20,3x18x9,5cm

Xem chi tiết

THỐ VUÔNG LỚN

Kích thước: 25x21,8x10,3cm

Xem chi tiết

THỐ THÁP NHỎ

Kích thước: 16,7x16,7x9,8 cm

Xem chi tiết

THỐ THÁP LỚN

Kích thước: 19,4x19,4x11,4cm

Xem chi tiết

SỌT - SÓNG - CẦN XÉ NHỰA

SÓNG TRÒN NHỎ

Kích thước: 40,8x40,8x21,3 cm

Xem chi tiết

SÓNG SỌC

Kích thước: 35,3x35,3x10,8cm

Xem chi tiết

SỌT TRÒN TRUNG

Kích thước: 37,8x37,8x37,8cm

Xem chi tiết

SỌT TRÒN THÁI NHÍ

Kích thước: 16x16x15cm

Xem chi tiết

SỌT TRÒN THÁI NHỎ

Kích thước: 20,3x20,3x19,4cm

Xem chi tiết

SỌT TRÒN THÁI LỚN

Kích thước: 26x26x25cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA - MÓC ÁO - VĨ ĐÁ

MÓC ÁO

Kích thước: 41x19,7x0,7cm

Xem chi tiết

VĨ ĐÁ

Kích thước: 23,3x8,8x3,2cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA NẮP TRÒN

Kích thước: 13,5x13,5x28cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA NẮP

Kích thước:13,5x12,3x27,7cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA ĐÔI NHỎ

Kích thước: 18x9x15cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA ĐÔI LỚN

Kích thước: 21,3x9,4x16,5cm

Xem chi tiết

KHAY - VĨ NHỰA

VĨ XÀ PHÒNG

Kích thước: 32x32x7.5cm

Xem chi tiết

KHAY XÀ BÔNG

Kích thước: 11x1,8x8,2cm

Xem chi tiết

KHAY XÀ BÔNG 2 LỚP

Kích thước: 10,5x7,6x2,4cm

Xem chi tiết

KHAY NHẬT

Kích thước: 28,3x13x10,2cm

Xem chi tiết

BÌNH ĐÁ

BÌNH ĐÁ 3L KHÓA

Kích thước: 21,3x19,1x21,6 cm

Xem chi tiết

BÌNH ĐÁ 5L KHÓA

Kích thước: 25,1x22,4x25,2 cm

Xem chi tiết

BÌNH ĐÁ 7L KHÓA

Kích thước: 27,4x24,6x27,6 cm

Xem chi tiết

BÌNH ĐÁ 22L KHÓA

Kích thước: 37,3x34x39,2 cm

Xem chi tiết

HÀNG GIA CÔNG

SẢN PHẨM KHÁC

XÚC RÁC

Kích thước: 27,8x6,6x23,3cm

Xem chi tiết

Short handle Dustpan

Kích thước: 25x22,4x15,8cm

Xem chi tiết

HỘP QUAI XÁCH ĐA NĂNG

Kích thước: 31,3x22x17,5cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI

Kích thước:  8x8x10,2cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI NHỎ

Kích thước: 11.2x8.3x2.5 cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI TRUNG

Kích thước: 15,3x7,4x2,5cm

Xem chi tiết